Rez hrušně (rzivost hrušně)

Rez hrušně (rzivost hrušně)

Popis:
Na vrchní straně listů se objevují počátkem léta červené až oranžové oválné skvrny. Na spodní straně listů se vytváří pohárkovité zduřeniny. Jedná se o dvojbytnou rez tzn. přezimuje na jalovcích (jalovec čínský a jalovec klášterský), kde vytváří hnědé sloupce zimních výtrusů. K infekcím hrušně poté dochází těsně před květem či v průběhu jejich kvetení.

Ochrana:
Používají se některé přípravky proti strupovitosti hrušně. Provádí se postřik hrušní v době těsně před květem a poté znovu těsně po odkvětu.


Činitelé na rostlině

  • Rez hrušně (rzivost hrušně)

    Rez hrušně (rzivost hrušně) - Hrušeň

    Na vrchní straně listů se objevují počátkem léta červené až oranžové oválné skvrny. Na spodní straně se vytváří zduřeniny. Jedná se o rez, která přezimuje na jalovcích (jalovec čínský, jalovec klášterský) a k infekcím hrušně poté dochází těsně před květem či v průběhu jejich kvetení.