Padání klíčních rostlin

Padání klíčních rostlin

Popis: Dochází k napadení kořenového krčku, který vodnatí, černá a zužuje se. V místě tohoto zúžení ztrácí rostlina pevnost a láme se tzv. padá. Nejčastěji jsou napadány mladé rostlinky po vzejití. Onemocnění se vyskytuje v ohniscích.

Ochrana: Provádí se aplikace přípravků formou zálivky bezprostředně po výsevu nebo po přesazení. Je možné i promísit substrát s přípravkem (u sypkých přípravků).

Rostlina: Paprika