Dvouděložné (širokolisté) plevele

Dvouděložné (širokolisté) plevele

Popis:
Nejčastěji se vyskytují tzv. pozdní jarní plevele např.merlíky, lebedy, laskavce, peťoury či bažantka roční.



Činitelé na rostlině