Moniliová hniloba plodů

Moniliová hniloba plodů

Popis: Plody hnědnou, měknou a hnijí. Na povrchu se vytváří světlé polštářky umístěné v kruzích. Napadené plody buď opadávají nebo vysychají a zůstávají viset na stromech. Ve skladech plody celé zčernají. Vyskytuje se hlavně u plodů napadených škůdci (např. obaleči, vosy) či jinak poškozených (krupobití).

Ochrana: Odstraňovat mumifikované (vysušené) plody, pečlivá ochrana proti obalečům. Výskyt omezuje ošetření některými přípravky proti strupovitosti, ošetřujeme při dozrávání (s ohledem na ochrannou lhůtu) nebo při poškození plodů.

Rostlina: Hrušeň

Dithane DG Neotec

Kontaktní fungicid proti houbovým chorobám polních plodin, zeleniny,...
detail

Magnicur Quick

Fungicidní přípravek je určen k ochraně okrasných rostlin, peckovin, révy, maliníku a...
detail

Merpan 80 WG

Fungicidní přípravek k ochraně ovocných dřevin, okrasných...
detail