Broskvoň

 • Kadeřavost broskvoně

  Kadeřavost broskvoně

  Na napadených listech se vytváří vypouklé červené puchýře. Dochází ke zkadeření listů a obvykle v průběhu června k jejich zasychání a opadu.

 • Mšice

  Mšice

  Mšice sají na spodní straně listů a na vegetačních vrcholech. Napadené části se deformují a žloutnou. Rostlina je pokryta lepkavou medovicí.  

 • Padlí broskvoňové

  Padlí broskvoňové

  Napadá listy, letorosty a hlavně plody. Na plodech se vytváří okrouhlé, různě veliké skvrny pokryté bělavým později hnědým povlakem. Může docházet i k praskání a deformaci napadených plodů.

 • Rakovinné odumírání peckovin

  Rakovinné odumírání peckovin

  Na větvích a kmenech nejčastěji v místech větvení nebo poranění např. po řezu se objevují tmavě zbarvená mírně propadlá místa a klejotok. Části nad postiženými místy postupně usychají.